Projekty unijne

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Informuję, że firma Trener Personalny Łukasz Dróżdż realizuje operację:

Cel operacji i efekty:
Wprowadzenie na rynek firmy świadczącej usługi sportowe, trenerskie i konsultacji dietetycznych oraz stworzenie jednego miejsca pracy w formie samozatrudnienia przez osobę z grupy defaworyzowanej do dnia złożenia wniosku o płatność

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020