Blog

Face Pull, jako jedno z ćwiczeń rzadko wykonywanych i widocznych na salach treningowych, jest jednym z głównym „przycinków” do korekty postawy sportowca. Dodatkowo świetnie angażuje cały tylni kompleks mięśni, uwidaczniając ich strukturę, nadając kształtu i wyrazu.